FN-eksperter tager afstand fra kastediskrimination

May 27 2013

FN-eksperter tager afstand fra kastediskrimination

in News

Syv af FN’s specialrapportører og uafhængige eksperter på menneskerettighedsområdet har udsendt en stærk erklæring, der fokuserer på den vold og diskrimination, som verdens ‘urørlige’, især Sydasiens dalitter, bliver udsat for.

En gruppe uafhængige FN-eksperter har opfordret verdens regeringer til at forstærke beskyttelsen af de hundreder af millioner af mennesker verden over, der rammes af kastediskrimination.

I en skarpt formuleret erklæring til FN’s medlemslande, heriblandt regeringer i kasteramte lande, advarer eksperterne om, at ”kastediskrimination er meget udbredt og dybt forankret. Dens ofre udsættes for strukturel diskrimination, marginalisering og systematisk udstødelse, og der er en meget høj grad af straffrihed.”

“Denne form for diskrimination fører til grove og vidtrækkende krænkelser af menneskerettighederne – herunder brutale former for vold,” siger eksperterne. “Dalitkvinder og -piger er særligt sårbare og er udsat for talrige former for diskrimination og vold, herunder seksuel vold, på grund af deres køn og kaste. Børn, der er ofre for kastediskrimination, løber en større risiko for at blive solgt eller seksuelt udnyttet.”

Erklæringen fra en gruppe af FN’s såkaldte specialrapportører blev udsendt på toårsdagen for vedtagelsen af Nepals banebrydende kastediskriminationslovgivning, der vil kunne tjene som inspiration for andre kasteramte lande til at indføre love mod kastediskrimination. FN-eksperterne opfordrede verdens regeringer til at godkende og føre FN’s såkaldte principper og retningslinjer for afskaffelse af kastediskrimination ud i livet. Principperne er et omfattende lovgrundlag, der er udviklet for at bekæmpe dette alvorlige menneskerettighedsproblem.

FN-eksperterne udtrykte imidlertid også bekymring om den alvorlige mangel på overholdelse af love i lande, hvor der eksisterer lovgivning på området, og efterlyste ”politisk lederskab, målrettet handling og tilstrækkelige ressourcer” til at finde midler mod den ”diskrimination og udstødelse, som dalitter og lignende samfundsgrupper udsættes for.”

I forbindelse med post-2015-målene understregede FN-eksperterne, at kastediskrimination ”må betragtes som en afgørende strukturel årsag til fattigdom”. De udtrykte håb om, at post-2015-dagsordenen vil omfatte ”specifikke mål, der skal sikre fremskridt for dalitter og særligt udsatte grupper.”

De lovede også at ”være særligt opmærksomme på den særdeles udsatte situation, som de, der er ramt af kastediskrimination, befinder sig i,” således at deres menneskerettigheder til fulde kan blive respekteret. FN-eksperterne afsluttede deres erklæring med ordene: ”Ingen skal være stigmatiseret; ingen skal betragtes som ’urørlige’.”

Læs FN-eksperternes erklæring her (på engelsk)

IDSN: Information om FN’s specialrapportøre (på engelsk)


 

Share/Bookmark