DSN-DK og IDSNs høringssvar til ny dansk udviklingsstrategi

Aug 09 2016

DSN-DK og IDSNs høringssvar til ny dansk udviklingsstrategi

in News

I en kommentar til ny strategi for dansk udviklingspolitik opfordrer det danske Dalit Solidaritetsnetværk (DSN-DK) og International Dalit Solidarity Network (IDSN) til at inkludere kaste som diskriminationsgrund på lige fod med andre årsager til diskrimination. Det ville positivt understøtte strategiens pejlemærker om social inklusion, samt demokrati, menneskerettigheder, ligestilling og reststatsprincipper.

Se høringssvaret her.

Share/Bookmark