Presseklip

De danske medier har et uhyre beskedent fokus på kastediskrimination med U-landsnyt.dk som en mere end hæderlig undtagelse.

Klik på www.u-landsnyt.dk og brug søgeordet ‘dalit’ eller ‘kasteløs’, og du vil finde mange relevante artikler. De øvrige trykte og elektroniske medier behandler emnet fra tid til anden, men langtfra så meget, som problemets store omfang berettiger til. Ved at klikke på årstallene kan du finde links til artikler og andet materiale om kastediskrimination.

Presseklip 2014

Presseklip 2013

Presseklip 2012

Presseklip 2011

Presseklip 2010

Presseklip 2009

Share/Bookmark