Beslutningstager

6620002043_89bde76113_bEr du beslutningstager?

Kastediskrimination påvirker op mod 260 millioner mennesker på verdensplan og er et af vor tids største menneskerettighedsproblemer. Afskaffelse af kastediskrimination kræver en stor indsats, og det er nødvendigt at tage særlige hensyn til problematikken i alle former for samarbejde med kasteramte lande. DSN-DK har i 2012 udarbejdet et sæt anbefalinger til den danske regering.

Vi opfordrer dig til at:

  • Støtte FN’s såkaldte ‘draft Principles and Guidelines for the Effective Elimination of Discrimination based on Work and Descent’. For at sikre en effektiv indsats mod kastediskrimination er det afgørende, at både statslige og ikke-statslige aktører har fokus på problematikken. Sørg derfor for, at din regering støtter FNs principper og retningslinjer for forebyggelse og håndtering af problematikker i forbindelse med kastediskrimination.
  • Evaluere bilateralt samarbejde: Gennemgå samarbejde med kasteramte lande for at sikre, at der ikke finder kastediskrimination sted i forbindelse med samarbejdsaftaler på områder som udviklings- og nødhjælpsamarbejde, videnskabeligt og kulturelt samarbejde eller handelssamarbejde. Foretag foranstaltninger der kan sikre, at kastediskrimination ikke finder sted i forbindelse med bilaterale aktiviteter, for eksempel under nødhjælpsoperationer ved katastrofer.
  • Gøre kastediskrimination til et fokusområde: Det er vigtigt, at spørgsmålet om kastediskrimination sættes på den politiske dagsorden. Gør afskaffelsen af kastediskrimination til et specifikt politisk fokusområde ved at udvikle strategier og opstille målsætninger på området. Mobiliser støtte til forskningsinstitutter samt udviklings- og menneskerettighedsorganisationer, der arbejder for afskaffelse af kastediskrimination.
  • Bidrage til fremme og beskyttelse af menneskerettigheder for dalitterne: Sæt kastediskrimination på dagsordenen på alle de områder, hvor Danmark er engageret i at fremme og beskytte menneskerettigheder.
  • Tilskynde danske virksomheder til at indarbejde kastehensyn i deres CSR-politik: For at opnå en så effektiv indsats mod kastediskrimination som muligt, er det nødvendigt, at problematikken også inkluderes i virksomheders CSR strategier. DSN-DK anbefaler, at den danske regering tilskynder danske virksomheder der har aktiviteter i eller forbindelse til kasteramte lande til at udarbejde politikker om positiv særbehandling. Yderligere anbefaler DSN-DK at den danske regering tilskynder til implementering af “Ambedkar Principles” og internetværktøjet ”Dalit Discrimination Check”. .

 

Share/Bookmark