Virksomhedsleder

6620081305_73d75e1693_z

Har din virksomhed aktiviteter i, eller forbindelse til, et kasteramt land?

Erhvervsaktiviteter i kasteramte lande kan være baseret på økonomisk udnyttelse og ekskludering af kasteramte samfund samt andre grupper i den lave ende af kastehierarkiet. Det sker ofte, at både national lovgivning samt international lov, især internationale arbejdsstandarder, overtrædes.

Vi opfordrer dig til at:

Undersøge om din virksomheds aktiviteter bidrager til kastediskrimination eller indeholder diskriminerende praksis

Det Danske Institut for Menneskerettigheder, IDSN og Udenrigsministeriet har udviklet internetværktøjet Dalit Discrimination Check, som er et værktøj til brug for virksomheder, der har aktiviteter i eller forbindelse til Indien.

Få vejledning og gode råd til at sikre, at din virksomhed ikke bidrager til kastediskrimination.

Implementere “Ambedkar principles”

IDSN og dets partnere har udviklet en række retningslinjer, der forholder sig til den økonomiske og sociale eksklusion af dalitter samt opstiller en række ansættelsesprincipper.

Vi opfordrer dig til at integrere Ambedkar Principles som et led i din virksomheds CSR-forpligtelser samt opfordre dine leverandører til at gøre det samme.

Share/Bookmark