Kastediskrimination i forbindelse med erhvervsaktiviteter

Kastediskrimination i forbindelse med erhvervsaktiviteter.

Der er risiko for, at erhvervsaktiviteter i kasteramte lande indebærer økonomisk udnyttelse og ekskludering af kasteramte samfund samt andre grupper i den lave ende af kastehierakiet. Det sker ofte at både national lovgivning samt international lov, især internationale arbejdsstandarder, overtrædes.

Typiske eksempler på kastediskrimination i forbindelse med erhvervsaktiviteter er: Udnyttelse af arbejdskraft fra kasteramte samfund, bl.a. brug af børn og såkaldte bundne arbejdere (gældsslaver) som arbejder under yderst risikable forhold til en minimal løn. Diskrimination i forbindelse med ansættelsespraksis: ansøgere fra kasteramte samfund bliver end ikke taget op til overvejelse af arbejdsgiveren. Diskrimination i forbindelse med de af arbejdsgiveren udbudte services såsom bolig, sundhedsforsikring, uddannelse og oplæring.

Udnyttelse og misbrug af jord tilhørende kasteramte samfund Hvordan kan din virksomhed undgå medvirken i kastediskrimination? Hvis din virksomhed har forbindelse til et kasteramt land, er der risiko for, at den kan være involveret i diskrimination og udnyttelse af kasteramte samfund. Der findes adskillige redskaber som kan gøre det lettere for dig at evaluere dine erhvervsaktiviteter og hindre diskriminerende praksis.

The Dalit discrimination check er et internetværktøj udviklet specifikt til at assistere virksomheder i at identificere og forebygge diskrimination og udnyttelse af dalitter i forbindelse med erhvervsaktiviteter/forbindelser i Indien. Værktøjet gør det lettere at gennemskue indisk national lovgivning samt international lov på kasteområdet og gør det dermed lettere for dig at sikre at din virksomhed holder sig inden for rammerne af lovgivningen.

The Dalit Discrimination Check er udviklet af det danske Udenrigsministerium, IDSN og det Danske Menneskerettighedsinstitut som en del af Human Rights and Business projektet.

Ambedkar principperne er udviklet med det formål at assistere udenlandske investorer i Sydasien. De adresserer den økonomiske og sociale eksklusion af dalitter samt opstiller en række ansættelsesprincipper.

Er du i tvivl om hvorvidt din virksomhed har aktiviteter i et kasteramt land?

  • Læs rapport om engelske virksomheder og kastediskrimination
  • Kastediskrimination og den internationale arbejdsorganisation (ILO)
Share/Bookmark