Ambedkar principperne

Ambedkar principperne

Ambedkar principperne indeholder en række retningslinjer der adresserer den økonomiske og sociale eksklusion af dalitter i Sydasien samt opstiller en række ansættelsesprincipper. De tilsigter at anerkende den historiske uretfærdighed som dalitterne har været underlagt og har til formål at kompensere for denne via positiv særbehandling i overensstemmelse med internationale menneskerettighedsstandarder, dog ikke på bekostning af andre udstødte grupper.

DSN-DK anbefaler at virksomheder integrerer disse principper i deres erhversaktiviteter

Download Ambedkar principperne som pdf-fil (udgivet af IDSN)

Share/Bookmark