Hvad er kastediskrimination

6620170851_b445e612e4_bHvad er kastediskrimination

Kastediskrimination er et af de mest omfattende og samtidig mest oversete menneskerettighedsproblemer i vor tid; på verdensplan udsættes 260 millioner mennesker for overgreb og diskrimination, udelukkende fordi de er født ind i en bestemt kaste.

Kastediskrimination er et udbredt fænomen i Indien, Nepal, Pakistan, Bangladesh og Sri Lanka, men findes også i Japan, Yemen og visse afrikanske samfund, samt i diaspora-befolkninger over hele verden. Diskriminationen bygger på en forestilling om, at nogle er født urene og derfor kan forurene andre. I kraft af denne nedarvede status skal disse mennesker varetage særlige, især beskidte, former for arbejde og er i øvrigt underlagt en række sociale restriktioner, som krænker de mest basale menneskerettigheder.

De kasteløse, de urørlige eller dalitterne, som de kalder sig selv, er fanget i dette sociale hierarki på bunden af samfundet, de er marginaliserede og bliver ofte groft udnyttet af såkaldte høj-kastegrupper. Dalitterne har begrænset eller ingen plads i de politiske strukturer og de ekskluderes eller kommer bagest i køen, hvad angår adgang til uddannelse, sundhed og arbejde på ordentlige vilkår.

I Indien og andre steder kæmper dalitter for deres ret til at eje jord og bryde fri af de slavelignende arbejdsforhold og den nedværdigende behandling. Overgreb mod dalitter retsforfølges sjældent. I langt de fleste tilfælde er der sågar straffrihed for forbrydelser mod dalitter, også selv om det drejer sig om forbrydelser som mord, voldtægt eller afbrænding af dalit-landsbyer. Fordomme og grov tilsidesættelse af lovgivning hos politimyndigheder og retsvæsenet er et stort problem, og det medvirker til, at kastediskrimination fortsætter selv i de lande, der har en omfattende lovgivning på området.

 

Share/Bookmark