Hvor foregår det

6620179179_134aa1b1c2_bPå verdensplan

Mindst 260 millioner mennesker i verden lever dagligt med kastediskrimination som et livsvilkår. I internationale sammenhænge bruges betegnelsen ‘diskrimination på baggrund af arbejde og herkomst’ til at beskrive kastediskrimination og tilsvarende former for marginalisering og udstødelse af bestemte grupper.

Ud over landene i Sydasien (Indien, Nepal, Pakistan, Bangladesh og Sri Lanka), findes et tilsvarende problem i Japan, hvor ca. 3,5 millioner mennesker tilhører det såkaldte buraku-folk. Medlemmerne af denne kaste-lignende minoritet er efterkommere af udstødte grupper fra Japans feudaltid. Dengang var buraku-folket henvist til at udføre de ‘urene’ erhverv, såsom garvning og andet arbejde med læder, behandling af døde dyr m.v. I dag er levevilkårene for buraku-folket betydeligt forbedret, men diskriminationen eksisterer fortsat i det moderne Japan. Der findes registre, hvori man kan spore folks familiebaggrund, hvilket bruges til at forhindre ansættelser og blandede ægteskaber, ligesom nedladende og diskriminerende sprogbrug om buraku-folk bl.a. er almindeligt på internetsider og som grafitti.

I en række afrikanske samfund findes ligeledes grupper, som diskrimineres på baggrund af herkomst. Problemet findes især i Vestafrika, men også andre steder, blandt andet i dele af Kenya, Somalia og Etiopien. Der er store forskelle mellem gruppernes vilkår i de forskellige lande, men fælles karakteristika er adskillelse fra resten af samfundet, restriktioner på erhverv, stigmatisering og forbud mod blandede ægteskaber. I de fleste af de afrikanske lande udgør de berørte grupper en mindre del af befolkningen, med undtagelse af Somalia hvor Midgan folket anslås at udgøre mellem 30 og 40 procent af befolkningen.

I Yemen kaldes den berørte befolkningsgruppe Al Akhdam, hvilket direkte oversat betyder ‘tjener’. Al Akhdam betragtes som forurenende og behandles som urørlige. De skal leve adskilt fra resten af samfundet og har kun adgang til bestemte typer arbejde såsom kloak- og renovationsarbejde. I nogle geografiske områder er der særlige forskrifter for de fælles huse, som alle landsbyens Al Akhdam folk skal bo i. Det indebærer, at vægge til adskillelse af familierne ikke findes.

Kastediskrimination rejser typisk med, når større befolkningsgrupper fra f.eks. Indien bosætter sig i andre lande. Et studie fra Storbritannien har for nylig dokumenteret, at kastediskrimination er udbredt i store dele af det indiske og pakistanske miljø.

Share/Bookmark