DSN-DK’s aktiviteter

I september 2008 var Folketingets Udenrigsudvalg vært for en høring om kastediskrimination, bl.a. med deltagelse af dalit-aktivister fra Indien og Nepal. Foto: DSN-DK

Som et vigtigt led i bestræbelserne på at gøre opmærksom på kastediskrimination over for såvel beslutningstagere som den danske offentlighed har DSN-DK i årenes løb været med til at arrangere en række høringer og møder om emnet.

Samtidig opretholder DSN-DK en løbende dialog med såvel Udenrigsministeriet som politiske beslutningstagere. Siden regeringsskiftet i efteråret 2011 har vi arbejdet for at styrke den danske profil på området, bl.a. med henvendelser til nøgleministre samt høringssvar i forbindelse med regeringens nye rettighedsbaserede udviklingsstrategi.

Her følger et udpluk af de vigtigste aktiviteter i omvendt kronologisk rækkefølge (For mere om DSN-DKs aktiviterer se vores nyheds arkiv og vores presseklip):

Høring med udviklingsminister Christian Friis Bach (2012)

Mandag den 29. oktober åbnede udviklingsminister Christian Friis Bach en offentlig høring om kastediskrimination med deltagelse af bl.a. dalit-aktivister og en repræsentant for FN’s Højkommissariat for Menneskerettigheder. Rapporten fra høringen kan læses her.

Forud for høringen udarbejdede DSN-DK et nyt sæt anbefalinger til den danske regering.

I forbindelse med debatten om den nye rettighedsbaserede udviklingsstrategi (lanceret af udviklingsministeren) havde DSN-DK følgende bemærkninger, der blev bragt på U-landsnyt.dk:

Debat om den nye bistandsstrategi: Sæt fokus på verdens kasteløse

Åbent brev til udviklingsminister Søren Pind (2010)

I april 2010 skrev DSN-DK et høringssvar til den dengang nyudnævnte udviklingsminister Søren Pind (V), hvori man advarede den danske regering mod at ignorere de kasteløse i udviklingspolitikken. U-landsnyt.dk bragte brevet i sin fulde længde.

Netværk til Pind: Glem ikke de kasteløse

Folketingshøring om kastediskrimination (2008)

I september 2008 var Folketingets Udenrigsudvalg vært for en høring om dalitter og kastediskrimination. Blandt talerne var dalit-aktivister fra Indien og Nepal og IDSN-koordinator Rikke Nöhrlind. I forbindelse med høringen udarbejdede DSN-DK et positionspapir med en række anbefalinger til den danske regering. Her slog man bl.a. til lyd for at gøre kastediskrimination til et indsatsområde i dansk menneskerettighedspolitik og sætte et øget fokus på fænomenet i bilateralt og regionalt samarbejde. Hovedpunkterne var følgende:

I anbefalingerne konkluderede DSN-DK følgende: ”Målet med en tydeliggørelse af dansk politik og skærpelse af strategier på kastediskriminationsområdet er at bidrage i første række til bekæmpelse af et af verdens største menneskerettighedsproblemer og sikre en langsigtet aktiv politisk indsats, samt konkrete bistandsmæssige tiltag efter udarbejdelse af relevante politikker og redskaber.”

Læs positionspapiret ”Kastediskrimination som dansk indsatsområde”

Læs DSN-DK’s rapport fra høringen (på engelsk)

Artikler:

Han kæmper for de urene (Magasinet, Folkekirkens Nødhjælp)

Vi er ikke urene (Udvikling)

Pressemøde (2006)

I juni 2006 arrangerede folketingsmedlemmet Steen Gade (SF) et pressemøde med to fremtrædende dalit-aktivister fra Indien. Her er hvad bladet ”Udvikling” fik ud af mødet.

Pressemøde – uden presse (Udvikling)

 

 

 

 

Share/Bookmark