Hvem er vi

6620337127_f17f090913_bDSN-DK er et netværk af organisationer og enkeltpersoner, som ønsker at bidrage til afskaffelsen af kastediskrimination på verdensplan. Netværket blev stiftet i 2002 med et vedtaget mandat. DSN-DKs overordnede formål er at iværksætte konkrete aktiviteter, der kan medvirke til afskaffelsen af kastediskrimination, at øge den politiske bevågenhed omkring spørgsmålet samt at fremme viden og debat om kastediskrimination i Danmark.

DSN-DK’s konkrete politiske mål er først og fremmest at medvirke til, at den danske regering gør kastediskrimination til en prioriteret dansk mærkesag på menneskerettighedsområdet, samt at Danmark arbejder for, at EU agerer proaktivt i internationale sammenhænge og bl.a. inkluderer en kastediskriminations-dimension i politiske, handels- og bistandsmæssige relationer til relevante lande.

Desuden er det vores mål at fremme initiativer over for FN-systemet og andre internationale fora, der kan medvirke til afskaffelse af kastediskrimination. Endelig sigter vi mod at agere strategisk og konkret i forhold til andre begivenheder, hvor der er særlige muligheder for at fremme sagen.

Medlemmerne af DSN-DK er Care Danmark, Folkekirkens Nødhjælp, Mellemfolkeligt Samvirke og Ulandsforeningen Svalerne. Dignity Dansk Institut mod Tortur og Dansk Institut for Menneskerettigheder er associerede medlemmer. Dertil kommer en række individuelle medlemmer.

DSN-DK er medlem af det Internationale Dalit Solidaritetsnetværk (IDSN) og bidrager til netværkets arbejde.

Bliv medlem

Bliv medlem af DSN-DK! Som medlem vil du løbende blive opdateret på, hvad der sker på området, både i Danmark, EU og FN og i de lande hvor kastediskrimination finder sted.

Du kan blive medlem af Dalit Solidaritetsnetværket i Danmark ved at indbetale det årlige kontingent på

DKK 200 på kontonummer: 4777156497 reg nr. 9541 i Danske Bank.

Herefter skal du sende en mail til info@dalit.dk (se Kontakt) med navn og kontakt e-mail

Share/Bookmark