International indsats

6620171281_52801f4041_b1International Dalit Solidarity Network

Det internationale solidaritetsnetværk blev dannet i 2000 af en række organisationer, som igennem en fælles indsats sigtede mod at sætte kastediskrimination på det internationale samfunds dagsorden.
I 2003 blev netværket formelt registreret som en organisation med sekretariat i Danmark. IDSN arbejder for den globale afskaffelse af kastediskrimination. Organisationen støtter nationale platforme i de kasteramte lande i deres kamp for dalitternes rettigheder.

En stor del af IDSN’s arbejde består desuden i at påvirke nationale regeringer og internationale institutioner som EU, FN og ILO til at rette fokus mod problematikken og iværksætte tiltag på området. Endelig gør IDSN en indsats for, at virksomheder med aktiviteter i eller forbindelse til kasteramte lande bliver opmærksomme på problematikken og indarbejder hensyn til dalitter i deres CSR-politikker. Netværkets medlemmer og samarbejdspartnere inddeles i fire kategorier:

1. Nationale dalit-platforme i kasteramte lande:

NCDHR: National Campaign on Dalit Human Rights, Indien, er en platform, som samler en lang række NGO’er, forskere, mediefolk og aktivister, som arbejder for afskaffelsen af kastediskrimination. Aktiviteterne omfatter dokumentation af forholdene for dalitter, hjælp til ofre for diskrimination og overgreb og diverse tiltag til påvirkning af beslutningstagere og den brede offentlighed i Indien.

DNF: Dalit NGO Federation of Nepal er en paraplyorganisation for mere end 200 dalit organisationer i Nepal. Organisationen arbejder med dokumentation af forholdene for dalitter i Nepal og udfører lobbyarbejde på nationalt niveau, herunder prøvesager ved domstolene.

BDERM: Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movement udfører lobbyarbejde på det nationale niveau og arbejder for at øge bevidstheden om diskrimination mod dalitter i Bangladesh.

PDSN: Pakistan Dalit Solidarity Network blev etableret i 2008 og er en organisation, som overordnet set ønsker at bekæmpe diskrimination baseret på arbejde og herkomst. Mere specifikt fokuserer organisationen på at forbedre forholdene for hinduistiske dalitter og andre marginaliserede grupper i Pakistan.

2. Dalit solidaritetsnetværk: I Finland, Sverige, Norge, Danmark, Holland, Storbritannien, Tyskland og Belgien har organisationer og enkeltpersoner dannet netværk, som dels arbejder for at skabe mere opmærksomhed om problemet i offentligheden i deres respektive lande, og dels er engagerede i et fælles lobbyarbejde i det internationale netværk.

3. Internationale organisationer: Human Rights Watch, Minority Rights Group International, Lutheran World Federation, Commonwealth Human Rights Initiative, ICMICA/Pax Romana, Robert F. Kennedy Memorial Foundation, World Council of Churches, IMADR – International Movement against all forms of Discrimination and Racism, Anti-Slavery International, FORUM-ASIA, the Asian Human Rights Commission, Asian Centre for Human Rights og the Rafto Foundation er alle tilknyttet IDSN og bidrager med ekspertise og konkret deltagelse i internationalt lobby-arbejde.

4. Nationale organisationer: The National Confederation of Dalit Organisations (Indien), The National Federation of Dalit Women (Indien), the Feminist Dalit Organisation (Nepal), Navsarjan Trust (Indien) og People’s Watch (Indien) er organisationer i kasteramte lande som ligeledes arbejder tæt sammen med IDSN. Yderligere samarbejder IDSN med forskningsinstitutterne New York University School of Law’s Center for Human Rights and Global Justice og International Center for Ethnic Studies (Sri Lanka).

Læs mere om IDSN

> Læs mere om IDSN’s arbejde i FN

> Læs mere om IDSN’s arbejde i EU

 

Share/Bookmark